Project Join Us pakt eenzaamheid onder jongeren in Horst aan de Maas aan

In de gemeente Horst aan de Maas wordt er vanaf januari gestart met het nieuwe project Join Us, een methodiek dat gericht is op eenzame jongeren. De gemeente, preventiewerkers van ggz-instelling Vincent van Gogh en jongerenwerkers van Synthese bundelen hun krachten om eenzame jongeren te ondersteunen. Dit doen ze door tweewekelijkse meetings te organiseren waarbij ze jongeren met elkaar in contact brengen en zelf het gesprek aangaan.

Sinds het begin van de coronacrisis is eenzaamheid onder jongeren een onderwerp dat steeds meer ter sprake komt. Caroline Keizer, jongerenwerker bij Synthese en Hein Hendriks, Preventiewerker bij Vincent van Gogh, kunnen dit beamen. "Wij kregen vooral vanuit onze eigen expertise te horen van jongeren dat ze minder lekker in hun vel zaten en veel tijd thuis doorbrachten", legt Caroline uit. "Best veel jongeren waar wij mee in contact kwamen, bleken te kampen met eenzaamheidsklachten", voegt Hein hieraan toe. "Sociaal contact is een basisbehoefte van de mens en als die niet voldaan wordt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor je stemming en je gezondheid." Caroline en Hein kregen ook veel signalen van ouders die zich zorgen maakten om hun kinderen en vanuit andere gemeentes al bekend waren met het initiatief Join Us. "Ouders meldden zich bij de gemeente, Synthese en Vincent van Gogh en gaven aan dat zij behoefte hadden aan een vergelijkbaar initiatief in Horst aan de Maas", vertelt Caroline. "De gemeente is toen heel snel gaan schakelen en zo is het tot stand gekomen."

Methodiek
Join Us is een methodiek die is ontwikkeld en in verschillende steden al wordt uitgevoerd. "Via Join Us worden er jongeren die behoefte hebben aan meer sociale contacten samengevoegd in een groep met het doel om sociale vaardigheden van jongeren te versterken", legt Hein uit. "We hebben verschillende trainingen gehad en werken volgens een bepaalde methodiek. Naast dat jongeren met elkaar in contact komen, is er ook veel ruimte voor individuele aandacht en het kijken naar persoonlijke uitdagingen en behoeftes van jongeren. Zo kunnen we ook kijken welke vaardigheden jongeren al hebben en hoe deze versterkt kunnen worden." Het is de bedoeling dat er iedere twee weken een groepsbijeenkomst wordt gehouden. Eén groep is voor jongeren van 12 tot 18 jaar en de andere groep is voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Deze bijeenkomsten staan onder begeleiders van Synthese en Vincent van Gogh, waaronder Caroline en Hein, maar de jongeren kunnen elkaar ook helpen. "We voeren groepsgesprekken, doen leuke dingen, maar gaan ook aan de slag met verschillende challenges", legt Caroline uit. "Die gaan we samen ontwikkelen. Dit kan iets heel simpels zijn zoals iemand meevragen naar de bioscoop. Dit lijkt heel simpel, maar kan voor sommige mensen een grote drempel zijn. We proberen samen met jongeren zo'n kwesties aan te pakken." Volgens Hein is een groepsverband een goed idee, omdat er dan ook vanuit de kracht van jongeren zelf gewerkt kan worden, ze kunnen elkaar met dingen helpen en zien dat ze niet alleen zijn.

Persoonlijke ervaring
Caroline en Hein denken vanwege hun werkervaring en jonge leeftijd de jongeren goed te kunnen helpen. Ook hebben ze affiniteit met het thema. "Ik zie het wel als één van mijn sterke punten dat ik zonder oordeel kan luisteren naar jongeren, waardoor ik echt kan begrijpen wat zij nodig hebben", vertelt Hein. Dat hij een ervaringsdeskundige is, blijkt wel uit het feit dat hij zelf op jonge leeftijd ook gekampt heeft met gevoelens van eenzaamheid. "Ik heb daar ook begeleiding bij gehad en dat is niets om je voor te schamen. Simpele opdrachten, zoals in de supermarkt vragen waar de koekjes lagen, waren voor mij al een hele opgave. Uiteindelijk heb ik hier veel van geleerd en ben ik sociaal vaardiger geworden."
Voor Caroline geldt dit ook, zij verhuisde een aantal jaar geleden vanuit Zuid-Holland naar Sevenum en kwam in een nieuwe omgeving terecht waar ze aan moest wennen. Gelukkig waren er mensen die haar geholpen hebben met het opbouwen van een hele nieuwe contactenkring waaruit nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Daarnaast leerde ze mensen kennen op het werk en meldde ze zich aan bij de lokale tennisvereniging. Dat vond ze ook spannend, maar ze is blij dat ze het gedaan heeft. “In mijn werk vind ik het belangrijk om naast de jongeren te staan, in plaats van dat je denkt het beter te weten. Goed luisteren is heel belangrijk en daaruit maak je op wat talenten en eigen krachten zijn van iemand", vertelt Caroline.

Start
In januari gaat het project, dat gefinancierd wordt door de gemeente, van start. Het project is dan ook gratis voor deelnemers. "De komende tijd zijn we druk bezig met het werven van jongeren", vertelt Caroline. "Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van Join Us, waarna wij contact opnemen. We plannen dan een intakegesprek om kennis te maken en te kijken waar hun behoefte ligt. Aan de hand daarvan kijken we of het een goed plan is om deel te nemen aan de bijeenkomsten."
Er wordt een pilot van één jaar gedraaid. Caroline en Hein hopen vooral een waardevolle bijdrage te leveren aan de levens van deelnemende jongeren. "Wij gaan ervoor zorgen dat de jongeren zich welkom voelen in de groep, zodat zij de ruimte hebben om aan hun eigen doelen te werken", legt Caroline uit. "Als wij hiervoor een steuntje in de rug kunnen bieden, dan zou dat geweldig zijn." Hein voegt daaraan toe dat het al erg fijn is als er een plek is waar deze jongeren terecht kunnen en hun gevoel kwijt kunnen. "We zijn erg benieuwd hoe de groepen eruit gaan zien, maar kijken er in ieder geval erg naar uit om er voor deze jongeren te kunnen zijn."

Tekst en beeld: Floor Velthuizen