Verkeersonderzoek in Sevenum

De gemeente Horst aan de Maas is bezig met een verkeersonderzoek in Sevenum. Tot en met vrijdag 15 oktober hangen er camera's op de invalswegen van Sevenum. De gemeente wil namelijk een beter beeld van de verkeersstromen in het dorp.

Een groep inwoners en ondernemers is samen met de gemeente actief bezig met het opstellen van een nieuwe centrumvisie voor Sevenum. Na overleg met deze inwoners en ondernemers (klankbordgroep) bleek de verkeersafwikkeling een belangrijk discussiepunt rondom de ontwikkeling in het centrum van Sevenum. De camera’s brengen op basis van kentekens in kaart hoe de verkeersstromen door de kern van Sevenum lopen. De resultaten geven straks inzicht in de hoeveelheid verkeer en het aandeel lokaal en doorgaand verkeer. Deze informatie gaan we gebruiken in de verdere uitwerking van de visie en uiteindelijk om de verkeersstromen door Sevenum beter te organiseren.

Privacy
Het verkeersonderzoek duurt één week. De camera’s herkennen kentekens en verzamelen deze in een gesloten dataset. Er zit geen koppeling met NDW, RDW of een andere instantie. De gegevens zijn ook niet naar personen te herleiden. Na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd. De gemeente wil samen met inwoners en ondernemers komen tot een centrumvisie voor Sevenum. De kansen en uitdagingen zijn in beeld gebracht. Het verkeersonderzoek is nodig voordat er richting kan worden gegeven aan de ontwikkeling van het centrum.