Volgende fase ontwikkeling NLW

In 2020 heeft NLW koers gezet naar een nieuwe fase van een toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast staat de NLW open voor opdrachten van bedrijven en andere gemeenten. Deze ontwikkeling gaat een volgende fase in. Directeur-bestuurder Rob Schmitz beëindigt daarom per 1 november zijn opdracht.

In 2020 hebben de gemeenteraden van de drie aangesloten gemeenten de strategische koers voor NLW unaniem onderschreven. De directie heeft een uitvoeringsplan opgesteld en de eerste operationele stappen zijn gezet. Daarmee ligt er een goede basis voor het opbouwen van een structureel stabiele organisatie op basis van de nieuwe koers. Een nieuwe fase, die vraagt om een langjarige structurele aansturing, breekt nu aan.

Visie prioriteit
Bestuursvoorzitter Roy Bouten: “We zijn trots op de ingezette koers en zijn Rob dankbaar voor zijn onmisbare rol hierin. We zijn ons echter bewust van het feit dat, wil de koersvisie daadwerkelijk slagen, daadkrachtige en standvastige ondersteuning en besluitvorming van het bestuur nodig is. Dit zal voor nu met prioriteit moeten worden opgepakt door bestuur en gemeenten”. Directeur Rob Schmitz: “Vanuit de vastgestelde koersvisie hebben we een projectplan uitgewerkt dat nu uitgerold wordt. Eén van de onderdelen daarvan is dat er in de interne organisatie aanpassingen plaats gaan vinden”.

Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt voor de verdere opbouwfase van NLW met als doel het versterken van de interne organisatie, leidend tot stabiele groei. De betrokken partijen staan in de startblokken om de volgende stappen te zetten voor de NLW-groep en haar medewerkers.