Verkeersveiligheid voor fietsers winnend voorstel in jongerenraadsvergadering

Leerlingen van het Dendron College in Horst waren dinsdag 5 oktober te gast in het gemeentehuis in Horst voor het jongerenproject Zinnige Zaken. Tijdens deze dag hielden zij zich bezig met gemeentelijke kwesties die volgens hen meer aandacht moeten krijgen van de gemeenteraad. Tijdens de daaropvolgende jongerenraadsvergadering werd het voorstel van acht leerlingen om de verkeersveiligheid te vergroten tot het beste idee gekozen.

De leerlingen van havo 5 en vwo 6 werden in vier fracties verdeeld en hebben zich de hele dag verdiept in onderwerpen die volgens hen meer politieke aandacht moeten krijgen. De dag werd afgesloten met een jongerenraadsvergadering, waarbij alle vier de groepen met een voorstel kwamen over het door hen gekozen onderwerp en dit presenteerden en verdedigden. Het winnende voorstel kwam van fractie één, bestaande uit Eva Verhoeven (16), Benthe van Mullekom (15), Julie Verbruggen (16), Marit Weijs (16), Lotte Vissers (16), Britt Seuren (17) Sem Colbers (16) en Mohamed Hamcho (18). Zij kwamen namelijk met het idee om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten door het realiseren van meer straatverlichting op onverlichte plekken. Hun voorstel komt nu op de politieke agenda en wordt binnenkort door de gemeenteraad met de raadsvergadering behandeld. Tijdens deze vergadering mag de groep ook aanwezig zijn.

Straatverlichting
Fractie één was het snel met elkaar eens dat dit het onderwerp was waarvoor ze zich hard wilde maken. "We wilden gaan overleggen en hadden allemaal 'straatverlichting' opgeschreven", vertelt Britt. De groep ervaart de problemen rondom slechte verlichting namelijk regelmatig. "Vooral na het uitgaan", legt Lotte uit. "Als ik dan naar huis fiets, zijn de wegen gewoon niet belicht. Dat voelt niet veilig." Sem voegt hieraan toe dat er ook veel wegen zijn waar wel verlichting is, maar dat deze lantaarnpalen uitgaan na 12.00 uur 's nachts. "Dit draagt niet bij aan de sociale veiligheid." De groep maakte tijdens de raadsvergadering haar punt duidelijk door een eigen gemaakt filmpje te tonen dat liet zien wat voor problemen er kunnen ontstaan wanneer wegen niet goed verlicht zijn. "Goede verlichting voorkomt ongelukken, ontvoering en vergroot de sociale veiligheid", legt Julie uit.
Andere onderwerpen tijdens deze raadsvergaderingen waren het realiseren van meer watertappunten, het zorgen voor meer uitgaansgelegenheden voor jongeren en het creëren van meer woonruimte voor jongeren door de doorstroom van ouderen naar bejaardenwoningen te stimuleren.
De jongeren vonden Zinnige Zaken een leuke manier om na te denken over politieke zaken. Ze kijken terug op een leuke en leerzame dag. "Op het begin trok het me helemaal niet", vertelt Britt. "Het leek ons op het begin echt niks, maar als je er dan eenmaal mee bezig bent is het echt wel heel leuk en interessant." De rest van de groep kan dit beamen. "We hebben een hele leuke dag gehad", vertellen ze. "Het was heel interactief en je werd zelf uitgedaagd om na te denken", vertelt Britt. "Het was niet zo dat alles al voorgekauwd was. We mochten zelf beslissen hoe we ons voorstel wilden onderzoeken en we kregen veel vrijheid."

Tekst en beeld: Floor Velthuizen