College werkt niet mee aan initiatief RvR Evertsoord

Het College van B&W van Horst aan de Maas wil geen medewerking verlenen aan het initiatief van Ruime voor Ruimte Limburg (RvR) voor een energiepark in Evertsoord. Volgens het college is het proces niet zorgvuldig verlopen.

In mei vorig jaar werd bekend dat het provinciaal bedrijf Ruimte voor Ruimte plannen had om 100 tot 200 hectare in Evertsoord aan te kopen voor de ontwikkeling van zonneweides. Ruimte voor Ruimte is een dochteronderneming van de provincie Limburg en is in het leven geroepen om de sloop van stallen te subsidiëren. Die kosten worden onder andere terugverdiend met woningbouw en het exploiteren van zonneweides. “Omdat de provincie eigenaar is van de bv, moet zij uiteindelijk ‘ja’ zeggen", licht wethouder Thijs Kuipers toe. De plannen van Ruimte voor Ruimt voor Evertsoord verraste de gemeente. “We zijn toen met ze in gesprek gegaan en het bleek dat er wel al contracten lagen met enkele agrariërs die hun gronden wilden verkopen, maar dat er nog niets definitief was. De provincie wilde het standpunt van de gemeente weten. Als die gronden namelijk gebruikt zouden worden voor zonneweiders, dan moet er een bestemmingsplan komen en daar gaat de gemeenteraad over.”

Het college heeft nu besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief van Ruimte voor Ruimte. Dat heeft twee redenen, zegt Kuipers. “We hebben zorgen over hoe het proces is verlopen. We willen een zorgvuldige gebiedsverkenning waarin alle omwonenden worden betrokken. We hebben het idee dat dit hier niet is gebeurd en dat de omgevingsdialoog onvoldoende is gevoerd. Daarnaast voldoet het initiatief inhoudelijk niet aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld in KODE (Kader Opwekking Duurzame Energie). Voor ons is het van belang dat de opbrengsten van een zonnepark terugvloeien naar de gemeenschap, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van natuur. We hebben de indruk dat dit hier niet het geval is.”

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas worden momenteel de Mariapeel en A73/Maaslijn onderzocht als mogelijk toekomstig energielandschap voor zonnepanelen en windturbines. Die gebiedsverkenning loopt nog steeds. Kuipers: “Er zijn inmiddels positieve gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Ook hebben we gesproken met omwonenden en daar zijn de reacties wisselend. Er is wantrouwen ontstaan, mede door de actie van Ruimte voor Ruimte, en dat is begrijpelijk. We gaan ervan uit dat rond de zomer de eerste resultaten van de gebiedsverkenning bekend zijn.”

Tekst: Marieke Vullings