Horst aan de Maas wordt een rookvrije gemeente

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas op dinsdag 13 november is er een voorstel aangenomen van Essentie en PvdA. Zij pleiten daarin voor een rookvrije omgeving voor kinderen en jongeren in de gemeente.

Wethouder Birgit op de Laak steunt het voorstel van de twee partijen. “Dit idee past perfect in onze ambitie van de Gezondste Regio 2025. Ik ga het idee daar zeker neerleggen en we gaan er mee aan de slag.” Met deze motie roept de raad op om actief met sportverenigingen, gemeenschapshuizen, scholen en kinderdagverblijven in gesprek te gaan om het roken in nabijheid van kinderen en jongeren te verbieden. Thijs Lenssen van SP is van mening dat het college ook alcoholpreventie aan de motie moet toevoegen. “Het is ook belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het alcoholbeleid voor deze generatie.” Alle partijen vonden dit een goed punt, maar volgens wethouder Op de Laak staat dit los van het rookprobleem. “Een puntje dat we ooit samen zeker kunnen oppakken”, vond Roy Bouten van PvdA. In het Nationaal Preventieakkoord, een akkoord tussen het kabinet, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, staat ook dat roken in openbare ruimten aan banden wordt gelegd. Roken bij scholen, kinderopvang, sportclubs en andere plekken waar veel jongeren zijn, wordt helemaal verboden. Zo zouden pakjes sigaretten voortaan tien euro gaan kosten.