‘We voelen ons de achtertuin van Horst aan de Maas’

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas worden momenteel de Mariapeel en A73/Maaslijn onderzocht als mogelijk toekomstig energielandschap voor zonnepanelen en windturbines. Inwoners van Evertsoord, verenigd in een werkgroep, zien de ontwikkelingen met lede ogen aan en vrezen dat de zonnepanelen in hun achtertuin een voldongen feit is.

De werkgroep bestaat uit zes leden, twee daarvan hebben plaatsgenomen in de klankbordgroep waarmee verkenner Frank van Bussel in gesprek is. “Vorig jaar mei kwam het bericht naar buiten dat Ruimte voor Ruimte een zonnepark aan wilde gaan leggen in Evertsoord", begint Era Seijkens, voorzitter van het Overlegplatform Evertsoord en lid van de werkgroep. “Wethouder Thijs Kuipers meldde toen dat de gemeente van niets wist en dat Evertsoord niet meteen in beeld was. Dan wordt in december KODE (Kader Opwekking Duurzame Energie, red.) aangenomen door de gemeenteraad en dan blijkt dat de Mariapeel opeens wel een zoekgebied is. Niet alleen voor zonnepanelen, maar ook voor windturbines. En dat voor een gebied van 250 tot 300 hectare.” Door de gemeente is vorig jaar een enquête gehouden waarin mensen werden opgeroepen mee te denken over een duurzame toekomst. “Daar hebben maar 400 mensen op gereageerd, dat is net 1 procent van alle inwoners en toch wordt iedere keer verwezen naar de resultaten van dat onderzoek. We hebben een gesprek gehad met wethouder Kuipers die ons toen beloofde in november terug te komen, maar dat is niet meer gebeurd.”

Vertrouwen
De inwoners voelen zich in een hoekje geduwd, zegt de werkgroep, die haar vraagtekens zet bij de onafhankelijkheid van Frank van Bussel. “Hij heeft gezegd dat hij alleen voorstanders in de klankbordgroep wil", noemt Rien Rops als voorbeeld. Hij woont in Kronenberg maar heeft, net als medewerkgroeplid Dirk van Helmond, een bedrijf in Evertsoord. Van Helmond: “We willen hier nog graag lang blijven wonen en daarbij denk ik dat dit soort projecten mensen niet gaat verleiden ook in Evertsoord te komen wonen.” De beide ondernemers vrezen ook dat de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de toekomst van hun bedrijven. Rops: “Volgens de plannen zou het gebied, dat nu landbouwgrond is, na 25 jaar natuur worden. Dit heeft dan gevolgen bij voortzetten van het bedrijf.” De werkgroep voelt zich niet serieus genomen, zegt Seijkens. “Niemand wil zonnepanelen en windturbines in zijn achtertuin, maar wij voelen ons wel de achtertuin van Horst aan de Maas.” “Het lijkt wel alsof alles wat achter de Midden Peelweg ligt er niet toe doet", merkt Van Helmond op. “Waarom moet één dorp ervoor zorgen dat Horst aan de Maas aan haar opgave voldoet?” Het zou veel eerlijker zijn als de lasten worden verdeeld over alle kernen, willen ze maar zeggen. “Ik krijg er een vervelend gevoel bij", zegt Seijkens, “alsof er sprake is van een verborgen agenda.” “Het vertrouwen is weg", beaamt Agata Siwek, die net als Rops in de klankbordgroep zit. “We voelen ons van alle kanten belaagd.”

Op woensdag 17 maart om 20.00 uur vindt een digitale informatieavond plaats voor het verkenningsgebied A73/Maaslijn. Op maandag 22 maart om 20.00 uur volgt de eerste informatieavond voor het verkenningsgebied Mariapeel. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas kunnen zich opgeven via www.energielandschaphorstaandemaas.nl/informatieavond Er is plaats voor 50 deelnemers. Op deze avond zal er meer uitleg gegeven worden over de uitgangspunten, de locaties, de impact voor omwonenden en is er ruimte voor vragen.
Frank van Bussel was niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst: Marieke Vullings