Dendron-leerlingen onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is momenteel een actueel onderwerp in Horst aan de Maas. Dendron-leerlingen Jordy Pouwels en Robbert van Bommel onderzoeken voor hun profielwerkstuk waar het negatieve beeld ten opzichte van huisvesting voor arbeidsmigranten vandaan komt.

Jordy Pouwels uit Meerlo en Robbert van Bommel uit Lottum zitten beide in vwo-6. Voor hun profielwerkstuk werden zij gekoppeld aan uitzendbureau Sun-Power. Dat wil graag weten waar het negatieve beeld vandaan komt als het gaat om arbeidsmigranten en huisvesting. “Wat je vaak hoort is dat voordat de huisvesting gerealiseerd wordt, er veel verzet is in de buurt. Wonen de mensen er eenmaal, dan hoor je er niet zoveel meer van”, legt Jordy (17) uit. Het uitzendbureau vroeg hen een onafhankelijk onderzoek naar het onderwerp te houden. “Het is een groot maatschappelijk probleem dat we aankaarten.” De twee startten afgelopen mei met hun onderzoek en hebben daarvoor inmiddels met het uitzendbureau en wethouder Roy Bouten gepraat. “Hij heeft ons de problematiek rondom het onderwerp goed uitgelegd”, zegt Jordy. De derde fase in hun onderzoek, dat in januari afgerond moet zijn, bestaat uit gesprekken met buurtbewoners. “We willen met mensen praten in buurten waar huisvesting is gepland en van wijken waar al langer arbeidsmigranten wonen, zodat we dit met elkaar kunnen vergelijken. Ook gaan we kijken naar de rol van de media. Zij plaatsen wel artikelen als er iets misgaat, maar positieve berichten komen niet zo vaak in het nieuws. Hiermee proberen we uiteindelijk een compleet beeld te schetsen en het mooiste is als we ook een oplossing kunnen aandragen.” Het is geen gemakkelijk onderwerp, erkent Jordy. “Ik ben erachter gekomen dat het probleem complexer is dan ik dacht.“
Een voorzichtige conclusie die Jordy nu al wil trekken is dat er volgens de twee sprake is van een vicieuze cirkel. “De buurt gaat in verzet tegen voorgenomen plannen van huisvesting. Gevolg is dat het langer duurt voordat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden, waardoor het voor een huisvester niet aantrekkelijk is om te investeren en er dus niet de huisvesting komt zoals een uitzendbureau dat voor ogen heeft. Daarnaast wees onze docent maatschappijwetenschappen ons nog op een interessant aspect, namelijk dat er sprake is van wij-zijgevoel. Dat wordt veroorzaakt door een stukje angst voor verandering en vooroordelen die er zijn. Maar als de arbeidsmigranten er eenmaal wonen, verandert dat in een wij-gevoel en ebt het verzet weg.”

Tekst: Marieke Vullings