Gemeente wil sociale woningbouw beter spreiden over Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas wil sociale woningbouw beter gaan spreiden over de wijken. Hiermee wil zij voorkomen dat in bepaalde wijken een te hoog percentage aan sociale huurwoningen is. De gemeente wil daarom bestaande locaties gaan herontwikkelen voor de bouw van sociale huur.

De gemeente heeft eerder signalen opgevangen uit de drie wijken in Horst-West (Mussenbuurt, In de Riet en Norbertuswijk). In deze wijken staan relatief veel sociale huurwoningen, die bewoond worden door mensen met de laagste inkomens, zoals statushouders of mensen met een GGZ-achtergrond. De wijken hebben eerder aangegeven dat zij nieuwkomers graag verwelkomen, maar dat daarbij de druk op de wijk toeneemt. Reden voor gemeente Horst aan de Maas om de komende tijd te onderzoeken hoe zij dit beter kan spreiden. Hiervoor kijkt de gemeente onder andere naar basisschool De Weisterbeek en het zwembad, twee locaties die mogelijk in de toekomst geschikt kunnen zijn voor woningbouw.

Vervangen
Maar ook particuliere locaties, zoals locaties van voormalige bedrijven in de kern (in plaats van de voormalige houthandel aan de Van Douverenstraat) of leegstaande kantoorpanden, kunnen interessant zijn, zegt wethouder Roy Bouten. “We sluiten bij voorbaat niets uit. Zo wordt er ook gekeken of in deze wijken sociale huurwoningen vervangen kunnen worden door huurwoningen in het middensegment of ontmoetingsruimten. Alles in overleg met de wijken zelf, uiteraard.” Om de locaties te kunnen herontwikkelen en nieuwe woningen te kunnen bouwen, heeft de gemeente een aanvraag bij provincie Limburg ingediend in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra.

Fijne manier
Daan Jans van de wijk In de Riet vertelt: “Wij zien dit probleem eigenlijk al jaren. Er gaan ontzettend veel woningen naar nieuwkomers. Dat mag uiteraard, zij hebben ook recht op een woning. Maar door al die nieuwkomers te clusteren, gaat de leefbaarheid van de wijk er niet op vooruit. Er is betere spreiding nodig. Op andere plekken in Horst en ook in de kerkdorpen moeten meer sociale huurwoningen komen. Hier moeten de woningen juist opgeknapt en verkocht worden.” Hij vervolgt: “We merken nu wel dat er op een fijne manier wordt meegedacht vanuit de wethouder en de gemeente, dus dat zien we zeker als iets positiefs.”

Tekst: Marieke Vullings en Aniek van den Brandt