Samenwerking Omroep Reindonk en Omroep Venlo

Omroep Reindonk gaat een samenwerking aan met Omroep Venlo om verder te professionaliseren. De omroep, die vanaf april 2019 verder gaat onder de naam Omroep Horst aan de Maas, gaat daarvoor onder meer drie beroepskrachten werven. Om een professionele slag te maken is het onder andere nodig dat de subsidie van 0,56 cent per inwoner gelijkgesteld wordt met die van Venlo, naar 2,55 euro per inwoner.

De lokale omroep Reindonk heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Nadat in 2013 een nieuwe start werd gemaakt, onder meer door het aannemen van een directeur/hoofdredacteur en de uitbreiding van de programmering, bleek eind 2016 dat de directeur informatie had achtergehouden voor het bestuur. Er bleek een schuld te zijn van enkele duizenden euro’s en een exploitatietekort. Er werden een nieuwe directeur en een hoofdredacteur aangenomen, maar het tekort kon niet worden opgelost. “We kwamen voor twee keuzes te staan”, zegt voorzitter Arie Stas, “teruggaan naar een volledige vrijwilligersorganisatie of doorontwikkelen naar een professionele omroep, aangevuld met vrijwilligers.” Er werd gekozen voor het laatste. “Omdat Reindonk dit niet alleen kan is een partner gevonden in Omroep Venlo. De meest voor de hand liggende keuze als we de omroep naar een professioneel niveau willen tillen”, aldus directeur Trees Hogema.
De OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland), NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) willen dat de 260 lokale omroepen die Nederland nu telt samengaan in 80 streekomroepen. In de Mediawet is namelijk bepaald dat de lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen en volgens de drie organisaties, kunnen lokale omroepen dat niet alleen. Met deze samenwerking tussen Reindonk en Omroep Venlo wordt dan ook voorgesorteerd op deze plannen, zegt Evert Cuijpers, directeur-bestuurder van Omroep Venlo. “Deze samenwerking is voor ons geen noodzaak, maar we zien wel dat we elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijfsvoering. Het wordt uiteindelijk één omroeporganisatie met twee omroepen met elk zijn eigen identiteit. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws dat relevant is voor deze regio.” De programmaring wordt uitgebreid met onder andere een dagelijks journaal op werkdagen. Verder wordt het team uitgebreid met drie professionele redacteuren. Hogema: “De plannen zijn besproken met de vrijwilligers en de reacties waren positief.”
Om een kwaliteitsslag te maken zijn extra financiële middelen nodig. Vanuit het gemeentefonds krijgt een lokale omroep 1,14 euro per huishouden. Elke gemeente bepaalt vervolgens zelf hoeveel subsidie zij verleent, in Horst aan de Maas is dit omgerekend 0,56 euro per inwoner. Omroep Venlo krijgt 2,55 euro per inwoner. Willen de twee omroepen gaan samenwerken, dan is het volgens het bestuur noodzakelijk dat dit bedrag gelijk wordt getrokken. Daarnaast is er een eenmalige investeringssubsidie nodig van 100.000 euro. Stas: “We hebben er vertrouwen in dat gemeente Horst aan de Maas ‘ja’ gaat zeggen. Horst aan de Maas verdient een goede lokale omroep.”