Onderzoek naar locatie zwembad en sporthal Afslag10

Gemeente Horst aan de Maas is bezig met een onderzoek naar de perfecte plek in Afslag10 voor de bouw van een nieuw zwembad en een sporthal. Het College van B&W laat dit momenteel onderzoeken, dat blijkt uit een raadsinformatiebrief.

Het is nog niet definitief dat het zwembad en de sporthal naar Afslag10 gaan of überhaupt verhuizen. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Wel heeft de raad op 6 februari 2018 besloten dat het nieuwe zwembad dient te passen binnen de visie van Afslag10, een duidelijke verbetering biedt ten opzichte van het huidige bad en dat deze locatie voordelen oplevert voor het nieuwe zwembad. Ook is hierin opgenomen dat sporthal De Berkel verplaatst wordt. Dit alles is nog een ambitie.

Afwegingskader

Vooruitlopend op de visie wordt er nu dus een onderzoek gedaan naar een eventuele nieuwe locatie binnen het Afslag10-gebied. Dit onderzoek wordt nu gedaan omdat het, als het definitief wordt, het niet achteraf gedaan hoeft te worden. De locatiestudie richt zich nog niet op de inhoud, maar alleen op mogelijke locaties in het gebied. Er zal ook een afwegingskader worden gemaakt om verschillende opties te kunnen afwegen. Zo komen er sneller voorkeursscenario’s. Het gaat onder meer over hoe de verkeerssituatie is, of het passend is in de omgeving, of het aansluit bij de bekende visies, hoe het zit met de investering op de desbetreffende locatie en de ambitie.

In de komende raadsvergadering op dinsdag 27 augustus komt dit onderwerp aan bod. Dan wordt de locatiestudie besproken. Midden oktober zal het onderzoek naar de voorkeurslocaties afgerond zijn. Dan komt dit thema ook voor in de raad.