Jagers mogen op vossen Horster Kasteelpark schieten

De gemeente Horst aan de Maas ervaart overlast door de toename van vossen. De beesten zouden verschillende dieren hebben gedood de afgelopen tijd. Daarom wil de Wildbeheer Eenheid Horst samen met de gemeente het aantal vossen terugdringen.

Dit zou naar een acceptabel niveau gebracht worden door een aantal jagers. De vossenoverlast is in het Kasteelpark in Horst groot. Zo zouden de vossen dieren doden in de dierenweide, maar ook kippen van bewoners. Huub Heyligers van de Wildbeheer Eenheid Horst legt uit hoe de jagers te werk gaan: “Overdag mogen jagers vrij op vossen schieten, maar ’s nachts hebben ze een vergunning nodig. Zo’n licentie is alleen te verkrijgen als de overlast zo groot is, dat dit alleen in de nachturen jagen noodzakelijk is. In dit geval, in het Kasteelpark, hebben we het niet over honderd vossen, maar een klein aantal dat actief is. De overlast is groot, maar met één jager die ’s morgens rond een uur of acht op een hoogzit patrouilleert, moet dat genoeg zijn. ’s Nachts is dus niet nodig.” Directe afspraken over het afschieten van de vossen moeten nog worden gemaakt met de gemeente.
Mocht het toch uit de hand lopen met de hoeveelheid van de vossen, Alfred Nelissen van Faunabeheereenheid Limburg, legt uit wat er geldt als de jagers een nachtelijke vergunning krijgen: “Normaal gesproken gaat een groep jagers in het uitgekozen natuurgebied ’s nachts op pad. In dit geval gaat het om een kleiner gebied en zullen er ongeveer twee jagers naar de vossen zoeken. Met een lamp proberen zij de dieren op te sporen, ze af te schieten en zo de vossenpopulatie terug te dringen naar een discutabel niveau.” De toename kan volgens Nelissen liggen aan de voortplanting van knaagdieren in het gebied. “Wanneer het goed gaat met de voortplanting van knaagdieren zoals konijnen en muizen, worden kleine vossen snel groot en planten ze zich sneller voort.”
De laatste jaren is het wildbestand (toename van vos, wild zwijn, gans en ree) behoorlijk veranderd en daarmee ook de overlast en schade. De Wild Beheer Eenheid (WBE) is een belangrijke partner voor gemeente Horst aan de Maas. Zij richt zich traditioneel op jacht. Tegenwoordig speelt zij een belangrijke rol in het beheer van de wildstand. Dit brengt ook de nodige kosten met zich mee door de aanschaf van bijvoorbeeld nachtkijkers en beschermende kleding. Het vergt ook veel tijdsinspanning van deze vrijwilligers. Vanwege het belang van de inzet van de vrijwilligers van de WBE’s, vindt gemeente Horst aan de Maas het niet langer wenselijk om een vergoeding te vragen voor het jachtrecht op het grondgebied van de gemeente. Dat betekent dat de jachtpacht gaat vervallen en er een symbolisch bedrag gevraagd wordt.