‘Beleven, Meeleven en Doorleven’

Op sportpark Bergsbos in Meerlo vindt op zaterdag 25 en zondag 26 mei de SamenLoop voor Hoop plaats. Met deze 24-uurswandelestafette hoopt de organisatie een zo groot mogelijk bedrag op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Ook wil ze de bijna 800 deelnemers een dag laten ervaren die in het teken staat van Beleven, Meeleven en Doorleven.

De SamenLoop voor Hoop is een 24-uursestafettewandeling, waarbij de deelnemers 24 uur rondes wandelen over het sportpark. Tijdens deze 24 uur zijn er muziekoptredens en acties van deelnemers en vinden er verschillende ceremonies plaats. De SamenLoop voor Hoop is er om stil te staan bij kanker en het leven te vieren. Het evenement wordt jaarlijks op veel plaatsen in Nederland georganiseerd. Peter Berghs van de organisatie in Horst aan de Maas: “Vorig jaar zijn er geloof ik 40 georganiseerd, dit jaar tot nu toe 34.” In de regio is de editie in Meerlo tot nu toe echter de eerste. Voorzitter Heidi Disveld: “De SamenLopen in Gennep en Roermond zijn het dichtstbij.” Dat leverde ook een moeilijkheid op, aldus de organisatie. “Het concept is voor veel mensen nog onbekend, dus we moesten het echt uit gaan leggen”, zegt Peter. Heidi voegt toe: “Gelukkig zijn de meeste reacties heel positief.”
Het idee om het evenement naar Horst aan de Maas te halen, ontstond bij Heidi. “Mijn zoon is ziek geweest en heeft in het ziekenhuis in Rotterdam gelegen”, legt ze uit. “Toen we daar in het Ronald McDonaldhuis verbleven, hoorde ik voor het eerst over de SamenLoop.” Hoewel ze op dat moment heel andere dingen aan haar hoofd had, bleef het haar bij. “Later ben ik er wat over op gaan zoeken en groeide langzaam het idee om het hier in de gemeente te organiseren.” KWF Kankerbestrijding bood daarbij ondersteuning, maar de mensen moest Heidi zelf bij elkaar gaan zoeken. Zo’n 25 vrijwilligers vormen inmiddels samen de organisatie en zijn al zo’n twee jaar bezig met het op poten zetten van het evenement.
De SamenLoop start op zaterdag 25 mei om 14.00 uur. De tot nu toe 38 deelnemende teams beginnen dan met wandelen in estafettevorm. Peter: “De grootte van de teams loopt uit een van één wandelaar tot zo’n tachtig wandelaars, daar is geen richtlijn voor.” In totaal zijn er tot nu toe bijna 800 wandelaars aangemeld en de inschrijving is nog niet gesloten. “De deelnemers hebben allemaal wel een directe of indirecte link met kanker”, zegt Heidi. “Ze lopen bijvoorbeeld speciaal om iemand te gedenken of om iemand moed te geven.” Er lopen ook (ex)-kankerpatiënten mee, de VIP’s van de SamenLoop. “Zij worden het hele weekend in de watten gelegd.”
Tijdens het wandelen worden de deelnemers geëntertaind met muziekoptredens en activiteiten. Rond 22.00 uur begint één van de hoogtepunten: de Kaarsenceremonie, bij het intreden van de duisternis. Peter: “Die begint met een spectaculaire opening, waarna het parcours vol wordt gezet met papieren zakken met kaarsen, waar mensen een boodschap op kunnen schrijven. Die duizenden brandende kaarsen langs het parcours zijn een indrukwekkend gezicht.” De kaarsenceremonie gaat gepaard met muziek en sprekers en de organisatie verwacht dat het een pittig uurtje gaat worden. “Het wordt zeker emotioneel en indrukwekkend, maar het is niet de bedoeling dat het een evenement van treuren wordt”, zegt Heidi. “Het gaat er ook om dat we het leven vieren. Vandaar ook de boodschap Beleven, Meeleven en Doorleven, dat willen we overdragen op de deelnemers.”
Aan het einde van de Kaarsenceremonie lopen zo’n vijftig VIP’s een ereronde met een fakkel. Daarna wordt langzaam de nacht ingegaan, waarin de deelnemers blijven lopen. Ook de kaarsen blijven de hele nacht branden. “We hebben van andere organisaties gehoord dat de nacht vaak bijzondere momenten oplevert, waarin verhalen en ervaringen worden gedeeld en nieuwe vriendschappen ontstaan”, vertelt Heidi. Tijdens de nacht kunnen de deelnemers zich als ze willen even op de camping terugtrekken. Als het ochtend wordt, vinden er verschillende ontwaakactiviteiten plaats, waaronder een yogasessie en bootcamp. Van 11.00 tot 13.00 uur is er een kinderprogramma, met muziek en dans. “Het belangrijkste is de Kinderloop, van 11.30 tot 12.00 uur”, zegt Peter. “Deze duurt geen 24 uur maar 24 minuten en is heel laagdrempelig, zodat ook kinderen betrokken kunnen worden bij de SamenLoop. Ze kunnen zich aanmelden via de website.”
Om 14.00 uur zitten de 24 uur voor de deelnemers er op en wordt er afgesloten met de bekendmaking van het opgehaalde bedrag. Daarvan gaat 10 procent naar het Toon Hermanshuis, de rest is voor KWF Kankerbestrijding. “We hopen natuurlijk dat dat zo hoog mogelijk is, maar ons doel is ook om de deelnemers deze SamenLoop echt te laten ervaren. We willen een warme sfeer creëren, met veel saamhorigheid.”