‘Half Sevenum had wel ideeën over Steinhagen’

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Steinhagen gaat in Sevenum de monumentale boerderij Steinhagen verbouwen tot een wooncomplex van tien koopwoningen. Zeven woningen zijn inmiddels voorlopig verkocht en de toekomstige bewoners beslissen samen, met medewerking van Kilimanjaro Wonen, over de gezamenlijke woonvisie. Ze hopen de woningen begin 2021 op te kunnen leveren.

Het idee voor Steinhagen ontstond bij vier van de toekomstige bewoners tijdens een filmavond. Marius van de Logt vertelt: “Het is een markant gebouw, waarvan het zonde is dat het al zo lang leegstaat. Ik denk dat half Sevenum wel ideeën had over de bestemming van Steinhagen. Het verschil is dat wij ons idee in de praktijk gaan brengen.” Aniet Janssen: “We zijn begonnen met plannen maken en hebben onszelf daar een half jaar voor gegeven. Daarna moest er actie ondernomen worden.” Het groepje initiatiefnemers ging naar Nijmegen om te kijken naar soortgelijke woonvormen. Daar vonden ze echter niet de passende organisatie die hen kon helpen. Janssen: “Die vonden we in Eindhoven, bij Kilimanjaro Wonen. Deze organisatie gaat ervan uit dat mensen heel veel dingen zelf kunnen en zo kwamen we uit bij het CPO, waarin we zelf de opdrachtgevers zijn en als bewoners het heft in eigen handen hebben.”
De tien woningen die in Steinhagen gaan komen, moeten passen bij alle toekomstige bewoners. Dat klinkt eenvoudig, maar door de diversiteit van bewoners, is er veel overleg voor nodig. Janssen legt uit: “We vergaderen op een sociocratische wijze. Dat betekent niet ‘meeste stemmen gelden’, maar dat iedereen zich uiteindelijk in de beslissingen moet kunnen vinden. Het is dus geven en nemen.” Dorien van der Sterren voegt toe: “Iedereen mag natuurlijk zelf weten hoe hij zijn eigen appartement inricht, maar er zijn ook dingen waar we het echt samen over eens moeten worden.” Zo moet er bijvoorbeeld gezamenlijk besloten worden over de inrichting van de tuin, de gemeenschappelijke ruimtes en over energie. “Daarbij moet iedereen de tijd en de ruimte krijgen om zijn mening te vormen. Als er tijdens een vergadering iemand zegt er nog een nachtje over te willen slapen, dan wordt de definitieve knoop pas in de volgende vergadering doorgehakt.” Van de Logt vult aan: “Dat is ook een voorwaarde als je met veel mensen die je nog niet echt goed kent samen een huis gaat verbouwen.”
Momenteel ligt het project Steinhagen volgens de initiatiefnemers best goed op koers. “Het voorlopige koopcontract ligt er, er zijn al woningen zo goed als zeker verkocht, de tekeningen zijn er en de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is bijna afgerond”, zegt Janssen. “We hopen begin volgend jaar te kunnen beginnen met de bouw en gaan uit van één jaar bouwen. Dat zou betekenen dat we begin 2021 in Steinhagen kunnen wonen.” Daar heeft iedereen al veel zin in. “Misschien zien we het te rooskleurig in, maar het loopt tot nu toe allemaal echt heel soepel.” Van der Sterren voegt toe: “Het is echt een avontuur waar we aan zijn begonnen en de gedachte dat we dit echt samen gaan doen geeft heel veel energie.”
Op donderdag 25 april organiseert CPO Steinhagen een informatieavond in De Gaper in Sevenum. Van 19.30 tot 21.30 uur presenteert de groep haar plannen, de woonvisie en de werkwijze aan alle belangstellenden.