Omroep Reindonk krijgt subsidie toegekend

Omroep Reindonk krijgt een eenmalige subsidie van 82.791 euro van gemeente Horst aan de Maas en een lening van 25.000 euro om noodzakelijke investeringen te doen. Dat werd besloten tijdens een raadsvergadering op dinsdag 12 februari. De voorwaarde was dat de nieuwe omroep in 't Gasthoês komt.

De meningen in de raad waren zo goed als eensgezind. CDA, PvdA, Essentie, D66+GroenLinks en SP dienden een amendement in om een hoger bedrag te geven aan de omroep. VVD was het er echter niet mee eens. “Er ligt volgens ons nog steeds een onduidelijk financieel plan tussen Omroep Reindonk en Omroep Venlo”, aldus Peter Elbers, lijsttrekker VVD. De rest van de raad spreekt positief over de samenwerking. Annemie Craenmehr van CDA is voorstander van een partnerschap tussen de twee omroepen. “Het is belangrijk dat we een goede waakhond in onze gemeente hebben op gebied van media.”


Omroep Reindonk maakte in oktober bekend samen te willen gaan met Omroep Venlo. Met de samenwerking wil de omroep verder gaan professionaliseren. Om die kwaliteitsslag te kunnen maken, vraagt Reindonk extra financiële middelen van de gemeente. Zo wil zij onder meer dat de subsidie van 0,56 cent per inwoner gelijkgesteld wordt met die van Venlo, naar 2,55 euro per inwoner. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad, heeft de omroep om financiële ondersteuning gevraagd: 25.000 euro voor de aanschaf van apparatuur en 10.791 euro voor onder andere personeelskosten. In totaal een bedrag van 107,791 euro. Het college wil niet zo'n groot bedrag investeren in de nieuwe omroep. De gemeenteraad pleitte tijdens de raadvergadering dat het bedrag wel naar de Reindonk moet. Onder voorwaarde dat de omroep in 't Gasthoês komt en Omroep Reindonk en Venlo juridisch van elkaar gescheiden worden zodat het subsiegeld niet naar Venlo kan.


Roy Bouten, fractievoorzitter van PvdA, was voorheen sceptisch over de samenwerking met Omroep Venlo. “Ik had zeker mijn bedenkingen over dit partnerschap. Totdat ik op een avond in november werd uitgenodigd in Venlo om te kijken hoe de omroep werkt. Dit is mij positief bevallen. Deze fusie gaat om de verbetering van kwaliteit van de programma’s en ik denk dat deze samenwerking Reindonk goed doet.” De nieuwe omroep is van plan zich in het gerenoveerde pand van ’t Gasthoês in Horst te vestigen.