BiblioNu levert wensenlijst in

BiblioNu heeft een extra subsidie van bijna 350.000 euro nodig om het niveau van de huidige bibliotheken in Venray en Horst aan de Maas te handhaven. De beoogde verhuizingen van beide biebs kost nog eens 360.000 euro per bibliotheek. Dat blijkt uit het beleidsplan dat BiblioNu heeft opgesteld voor de komende jaren. De bal ligt nu echter bij de gemeentes: in oktober en november beslissen de gemeenteraden over de toekomst van de bibliotheek.

BiblioNu maakte eerder dit jaar bekend diepe financiële problemen te hebben. Het jaar 2017 werd afgesloten met 90.000 euro verlies en ook dit jaar ontkomt de organisatie niet aan een negatief eindsaldo, laat directeur-bestuurder Jimmy Hendriks weten. In het plan ‘Samen sterker!’ schetst BiblioNu een toekomstbeeld voor de komende jaren. “We moeten vooral helder krijgen wat voor soort bibliotheekvoorziening de gemeenschap wenst”, aldus Hendriks. “Maar daarvoor moeten we wel in overleg met de gemeenten vaststellen waar we staan en waar we naartoe willen. De gemeenten moeten een keuze maken over welke voorziening zij wensen in Venray en Horst aan de Maas.”

Reorganisatie is nodig
Als het aan BiblioNu ligt, moet er een hoop veranderen om de bibliotheken naar een hoger niveau te tillen. Zij wil zich nog meer profileren als laagdrempelig trefpunt voor sociale, culturele en educatieve activiteiten en het hart van de gemeenschap vormen. Daarvoor wil zij een reorganisatie doorvoeren. Op dit moment beschikt BiblioNu over 16 fte, verdeeld over zo’n 27 personen. Hendriks: “Met een reorganisatie zullen dat er wel minder worden.” BiblioNu wil functies, als dat nodig is, opnieuw verdelen over de huidige medewerkers. Vrijwilligers wil zij inzetten als aanvulling en ondersteuning van professionals, zodat er fte’s vrijkomen om operationele, tactische en strategische doelen te realiseren.
De gevraagde subsidie van 342.800 euro extra voorziet nog niet in het realiseren van een nieuwe bibliotheekorganisatie. Hendriks: “Die subsidie van 193.300 euro extra voor Horst aan de Maas en 148.600 euro voor Venray is alleen om in 2019 hetzelfde voorzieningenniveau te houden als nu. Willen we de bibliotheek verbeteren, dan hebben we daar nog meer geld voor nodig.” Als de gemeenteraad kiest voor een moderne bibliotheekorganisatie, dan zijn investeringen van de gemeente noodzakelijk, stelt Hendriks. BiblioNu wil daarom een zogenaamde transitiebegroting in kaart brengen, een eenmalig bedrag dat BiblioNu van de gemeentes ontvangt om de bibliotheken een kwaliteitsimpuls te geven. Hoe groot die bijdrage zou moeten zijn, kan Hendriks nog niet zeggen . “Maar het gaat om een flink bedrag met veel nullen.”

BiblioNu kan verhuizing niet betalen
Ook de kosten van de verhuizing van de twee bibliotheken heeft BiblioNu in kaart gebracht. Dat gaat 360.000 euro kosten per bibliotheek, concludeert zij op basis van specialisten uit de markt. Zowel gemeente Venray als Horst aan de Maas spraken al de ambitie uit de bibliotheken te willen verhuizen. Of dat echt gaat gebeuren, staat nog niet vast, stelt Hendriks. “BiblioNu kan het in ieder geval niet betalen, dat heb ik vanaf het begin al gezegd. Het is aan de gemeentes om te beslissen wat voor bibliotheek ze willen hebben.” De bibliotheek in Horst heeft vergaande plannen om naar het vernieuwde Gasthoês te verhuizen, maar er staat nog niets vast.


Wat wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas betreft verhuist de bibliotheek naar ’t Gasthoês. Er moet echter wel kritisch gekeken worden naar het aantal vierkante meters dat de bibliotheek daadwerkelijk nodig heeft. “We zijn nu in het kaart aan het brengen wat voor soort bibliotheek we willen. Welke functies horen straks bij de bieb in ’t Gasthoês en wat kan bij andere gebruikers worden ondergebracht. De schoolbibliotheek willen we zeker behouden, net als ondersteuning aan laaggeletterden, ook als dat ten koste zou gaan van bijvoorbeeld een nieuwe collectie. We willen niet volgend jaar de deur van de bibliotheek op slot moeten draaien. Wat we belangrijk vinden is dat 2019 overbrugd kan worden, zodat we daarna een mooie nieuwe bieb van de toekomst in ’t Gasthoês hebben.”


In oktober beslist de gemeenteraad van Venray over de subsidie voor BiblioNu. Gemeente Horst aan de Maas volgt een maand later. “Het zijn spannende tijden voor ons”, aldus Hendriks. “Ik hoop dat ze ons de ruimte, het vertrouwen en de middelen willen geven om flexibel te kunnen blijven en in de beide gemeenten van betekenis te kunnen blijven zijn.”