Aangifte belasting 2009

25-2-2010 door: Redactie
Op donderdag 1 april is het zover. Dan moet uw eventuele aangifte inkomstenbelasting op de virtuele deurmat van de belastingdienst liggen. De minister is vervangen door een oppas, maar dat maakt niet uit. Het is zaak om attent te zijn op veranderingen in de regelgeving. Er is een aantal wijzigingen. Vooral de aftrek van de kosten rond zorg zijn vereenvoudigd.

Belangrijk zijn de veranderingen in de aftrek van mogelijke zorgkosten. Sinds 1 januari 2009 is de regeling 'aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven' vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling 'aftrek specifieke zorgkosten'. Bepaalde zorgkosten zijn daardoor niet meer aftrekbaar. De premie zorgverzekering is niet meer aftrekbaar evenals de kosten van bevalling, adoptie en overlijden. Dit geldt ook voor uitgaven voor een nieuwe bril. Onder een bepaald inkomen mogen de overgebleven specifieke zorgkosten met een bepaald percentage verhoogd worden. De zorgkosten moeten hoger zijn dan een drempelbedrag voordat ze aftrekbaar zijn. Dit drempelbedrag hangt weer af van uw inkomen.

Een auto van de zaak voor privégebruik leidt tot een lagere bijtelling bij uw inkomen als de uitstoot van CO2 lager is. In plaats van 25% van de cataloguswaarde hoeft u maar 20% of zelfs maar 14% bij uw inkomen op te tellen. Dit geldt ook als de ondernemer privé in een auto van de zaak rijdt.

Over dit bedrag, een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, betaalt u belasting. Aftrekbare kostenposten zoals de betaalde rente kunnen lager of hoger zijn dan dit bedrag. Bij een woning met een geschatte waarde van 300.000 euro is het eigenwoningforfait 1.650 euro. Betaalt u 6.000 euro aan rente per jaar? Dan is het verschil, 4.350 euro, aftrekbaar. Is uw betaalde rente lager dan 1.650 euro? Dan is het verschil tussen forfait en rente aftrekbaar. Dit stimuleert het aflossen.

Heeft u nog nuttige tips voor de komende aangifte, stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl. We kunnen dit zo mogelijk verwerken in een vervolgartikel. Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie