Fietser: verkeersdeelnemer? (vervolg)

12-7-2018 door: Redactie
Dit stuk is een vervolg op het artikel dat vorige week geplaatst is onder dezelfde naam. Het leek wat abrupt te eindigen, maar hier is dan toch deel 2.

De Westingel annex Weltersweide zijn allebei wegen in de bebouwde kom, dus maximaal. 50 kilometer per uur, maar daarover is al vaker geschreven. De praktijk wijst simpelweg uit dat geen mens dat wil geloven: vanaf de Americaanseweg naar de Stations-straat toe en vice versa. Als je van de Stationsstraat richting Westsingel de rotonde verlaat verschijnt er, maar dan wel héél snel kijken zonder op de fietsers en de overige verkeersituatie te letten, in redelijk kleine cijfers 50 op de weg. Verder is er tot aan de derde rotonde geen enkele aanwijzing. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want de bebouwde kom is al aangegeven nabij de rotonde Hegelsom. Ja-haa, huh? 50 kilometer per uur tussen schapen en paarden? Zijn ze nou helemaal belatafeld?

De verdere praktijk laat zich raden. Alle weggebruikers houden zich aan de gemaakte afspraken (zelfdiscipline, weet je nog?). Dat lijkt er in de verste verte niet op. Voorbeeld: de gemiddelde, gemotoriseerde, vierwielige weggebruiker maakt er geen enkel geheim van om zo nodig de fietser ‘omver te blazen’, als die zich op het rode rijgedeelte bevindt en er een vierwielig-gemotoriseerde tegenligger nadert. Die fietser moet onverwijld en zonder enig dralen worden ingehaald, daar blijf je toch niet even achter rijden tot de weg weer enigermate veilig is? Wat medegebruiker? En dat inhalen gebeurt ook in die volstrekt onoverzichtelijke bochten.

Op dat rode gedeelte bewegen zich alleen maar obstakels voort, lastposten, niet-ter-zake-doende-verkeersobjecten. Op de Weltersweide-Westsingel is de fietser helaas geen verkeersdeelnemer, maar een bewegend-blok-aan-het-gemotoriseerde-been. Lang leve de buurtontsluitingsweg.

Felix van Haren,
Weltersweide, Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie